บริการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

เราเป็นผู้ให้บริการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทย

เรามุ่งเน้น ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ, นิติวิทยาศาสตร์ทางด้านดิจิทัล, การทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย

เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลคุณจะปลอดภัย

Welcome To S-Forensics Int'la Digital Forensics & Litigation Company

ผู้นำทางด้าน Cyber Security และ Computer Forensics

S-Forensics Internationalได้รับเกียรติให้อยู่ในระดับแนวหน้าของการรักษาความปลอดภัยและ E-Vestigation ตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีสำนักงานในกรุงเทพฯ SFI เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงบริการ eDiscovery ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล.

ด้วยประสบการณ์การสืบสวน ทีมงานของเรามีสามารถในการตรวจสอบรวมถึงเรื่องการทำงานของพนักงานภายใน, การละเมิดนโยบายของบริษัท และการละเมิดเครื่องหมายการค้า. ที่ปรึกษาของ SFI ได้รับการรับรองในการใช้เครื่องมือสำหรับงานพิสูจน์ทราบทางด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ มีกระบวนการรวบรวม,วิเคราะห์และเตรียมความพร้อมทั้งการจัดเก็บข้อมูลในระยะยาวและการตรวจสอบทางกฎหมาย.

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสมบูรณ์ของหลักฐานในทางดิจิทัล วิธีการจัดทำเอกสารของเรายังปฏิบัติตามมาตรฐานที่บังคับใช้ในกฎหมายและการเอาใจใส่ในการให้บริการ ด้วยสำนึกในแนวคิดการรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง.

เป้าหมายของเรา

คือการให้บริการอย่างครบวงจรทางด้านการพิสูจน์ทราบ หลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) และบริการทางด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกับพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ในงาน “Thailand Cybersecurity Week 2017”
ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายด้านความมั่นคง ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (เป็น Key Person ในการผนึกกำลังยกระดับ
ความเข้มแข็งด้าน Cybersecurity ของธนาคาร ผลักดันให้เกิด CERT ระหว่างธนาคารและงาน CSR กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร)

Credit : ETDA Thailand

Reference : Thailand Cybersecurity Excellence Award