เกี่ยวกับเรา

S-Forensics International

Company ProfileWe do much more than just recover data...

เกี่ยวกับเรา

S-Forensics International หรือที่รู้จักกันในนาม Asia Forensics Hub ซึ่งได้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 และได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2012 เป็น S-Forensics International หรือ SFI ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุน การพิสูจน์ทราบหลักฐานทางดิจิทัล ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมาก.

SFI มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน และอุปกรณ์ที่ครบครัน ในการพิสูจน์ทราบหลักฐานทางดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล.

เรามีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติต่างๆ และระบุปัญหาได้อย่างชัดเจน เพื่อรวบรวมความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และเรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการถอดรหัสในกรณีที่ข้อมูลมีการเข้ารหัสใว้ด้วย.

SFI ยังมีบริการให้คำปรึกษาจากทนายความมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้าน ICT และด้านทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย.

“เราทำมากกว่าแค่การกู้ข้อมูล แต่เรายังแปลความหมายของผลลัพธ์ ให้คำปรึกษาและแนวทางช่วยเหลือแก่ลูกค้าของเรา ให้เข้าใจถึงความหมายของข้อมูลอย่างแท้จริง.”
dmsshder