บริการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

เราเป็นผู้ให้บริการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทย

we focus on information security, digital forensics, litigation

and create a safe & secure work environment

Discover More!

Welcome To S-Forensics Int'la Digital Forensics & Litigation Company

Leader in Cyber Security and Computer Forensics

S-Forensics Int’l has been at the forefront of Security and E-vestigation since the 2009. With tech experts and office in Bangkok, Thailand; SFI is simply the best choice when it comes to Breach Response Services, eDiscovery, Computer Forensics, Expert Witnesses, or state-of-the-art security software solutions.

With years of investigative experience, our team can assist investigations including: internal employee matters, theft, harassment, embezzlement, violations of company policies, and trademark infringement. SFI’s certified consultants utilize forensically sound tools and processes to collect, analyze, reduce, and prepare data for long-term storage and legal review.

Our experts are acutely aware of the importance of preserving the integrity of ESI and maintaining a defensible chain-of-custody. Our documented methods mimic law enforcement standards and we enter every engagement with the mind-set that the ESI preserved will be used in a court of law.

Our Goal

To provide “Total Solution” for Digital Forensics & Legal Services demand as “One Stop” Digital Forensics & Law Enforcement Partner through out ASEAN