บริการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

คำถาม - คำตอบ

คำถาม - คำตอบ

คำถามที่มักพบบ่อย

  • คำถาม  : บริการทำลายสื่ออิเล็คทรอนิกส์ คืออะไร?
  • คำตอบ : เป็นการให้บริการทำลายสื่อ ด้วยวิธีการ degauss และบดทำลายสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล ที่ไม่ได้ใช้งาน และไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • คำถาม  : กระบวนการดีเก้าซ์ซิ่ง คืออะไร?
  • คำตอบ : คือวิธีการส่งคลื่นสนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูงเข้าไปยัง สื่อจัดเก็บข้อมูล เช่น Hard disk, Tape Backup เพื่อทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลใด ๆ ลง ไปได้
  • คำถาม  : กระบวนการบดทำลาย คืออะไร?
  • คำตอบ : การย่อยสลาย โดยนำเข้าสู่เครื่องบดละเอียดเป็นชิ้น ความกว้างของชิ้นส่วนหลังจากกระบวนการบดทำลายจะไม่เกิน 1.9 เซนติเมตร
  • คำถาม  : สามารถทำลายสื่ออิเล็คทรอนิกส์อะไรได้บ้าง
  • คำตอบ : ฮาร์ดดิส (IDE, SATA), CD, DVD, USB และ Tape Backup.
  • คำถาม  : บริการทำลายสื่ออิเล็คทรอนิกส์ มีลักษณะการให้บริการเป็นอย่างไร
  • คำตอบ : นำรถเข้าให้บริการ ที่บริษัทลูกค้า